Děkujeme za váš zájem, brzi vás budeme kontaktovat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

I.   OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů, poskytnutých návštěvníky webových stránek (portálu) www.4dot.cz.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.
 3. Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

II.    IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4dot Mechatronic Sysytems, s.r.o.
IČO: 03624633
se sídlem Polní 780/92, 639 00, Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85955
kontaktní e-mail: info@4dot.cz
webové stránky: www.4dot.cz
(dále jen „správce osobních údajů" nebo „4dot")
 

III.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

 1. Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o Vás nevyhledáváme a nezpracováváme.
 2. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.
 3. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom Vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, jedná se o povinné údaje v rámci registračního formuláře.
 4. Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
  1. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
   1. FYZICKÁ OSOBA
    V sekci kontakty mohou návštěvníci webových stránek zadat své jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem odpovědi na konkrétní dotaz, a to bez smluvního vztahu ke správci osobních údajů.
  2. Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů.

IV.    K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

FYZICKÁ OSOBA, KTERÁ VYPLNILA KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
jméno, příjmení, e-mailová adresa. Jedná se o pouhou registraci příslušným formulářem, na základě, níž správce osobních údajů kontaktuje poskytovatele za účelem odpovědi na jeho dotaz, případně dojednání spolupráce. Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností ve fázi předsmluvního vyjednávání. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání předsmluvních jednání. Pokud jsou tato neúspěšná a nedojde k uzavření smlouvy, pak jsou osobní údaje zpracovávány ještě po dobu 6 měsíců od posledního vzájemného kontaktu.

V.    ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

 1. Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.

Jedná se o tyto kategorie zpracovatelů:

 • externí správce IT,
 • antispamový správce emailových adres,
 • dodavatel informačního systému,
 • advokát,
 • daňový poradce.
 1. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI.    ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných údajů.
 2. Správce prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, zdokonalení antivirových programů, šifrování aj.
 3. Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
   

VII.    INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut")
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz


VIII.    COOKIES

Co tady najdete?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, 4dot Mechatronic Systems, s.r.o., se sídlem Brno – Štýřice, Polní 780/92, PSČ 628 00, IČO: 03624633, používáme.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Soubory cookies je možné používat pro mnoho účelů jako jsou:

 • zajištění fungování základních funkcí webu
 • uložení preferovaného jazyka
 • analýza návštěvnosti s cílem vylepšování webu a
 • marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách

Jaké typy cookies používáme?

Zde se dozvíte, jaké typy cookies můžeme na stránkách používat. Konkrétní cookies, které aktuálně používáme, najdete v nastavení vašeho prohlížeče.

Základní (nutné) cookies

Základní cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce a aby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu. Základní cookies nemůžete zakázat. Bez nich by Web nemohl správně fungovat.

Analytické cookies

Analytické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics proto, abychom zjistili, jak Web využíváte.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá analytické cookies, naleznete zde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Tyto cookies budeme ukládat na vaše zařízení pouze pokud nám to dovolíte buď pomocí cookie lišty, nebo na vašem prohlížeči.

Chcete změnit nastavení souborů cookies?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, analytické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Nastavení Cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies.
V informacích o souborech cookies se dozvíte, pro jaké účely cookies využíváme a jak s nimi nakládat.
Upravit mé předvolby
Souhlasím
Centrum předvoleb Cookies
Základní (nutné) cookies
Analytické cookies
Potvrdit předvolby