Zkušebnictví

Know-how z oblasti chování mechanických soustav, zpracování signálů, zpracování velkých objemů dat (Big Data), výpočtů a simulací získané během vývoje systému vzdálené diagnostiky strojů 4dot nabízí široké využití ve zkušebnictví.

Produkty

Testovací zařízení

Provádíme návrh, konstrukci a výrobu statických i dynamických zkušebních stanic a testovacích zařízení mechanických i mechatronických komponentů a sestav.

Řídící SW

V rámci technického rozvoje provádíme výzkum a vývoj řízení dynamických soustav. Získané know-how nabízíme jako součást řídících systému pro zkušební stanice. Řídící SW obsahuje jak řídících algoritmy, tak procesy na zpracování získaných dat z prováděné zkoušky.

Služby

Tvorba zkušebních postupů

Vývoj diagnostických systémů obnáší tvorbu nových sledovacích metod. Principy použité při tvorbě nových metodik jsou totožné s principy při vývoji zkušebních postupů. Nabízíme tvorbu zkušebních postupů mechanických soustav a dílů.

Sběr a zpracování dat

Pro stávající zkušební zařízení nabízíme možnost sběru a analýzy dat (Big Data) pro zvýšení přidané hodnoty zkoušek na dnes existujících zařízeních.

Komplexní služby

Vedle dílčích činností nabízíme i komplexní testování mechanických komponentů a soustav. Tato služba zahrnuje návrh a vývoj metodiky testování, stavbu stanice, naprogramování potřebného software a nakonec samostatné provedení zkoušky.