Monitoring kondice ložisek tvářecích strojů

Se zvyšováním produktivity výrobního procesu roste tlak na výrobu a údržbu na zajištění výroby. Při poruše ložisek tvářecích strojů jsou odstávky dlouhé a nákladné a vznikají tak velké ztráty. Sledování kondice ložisek je však časově náročné a konvenční metody často selhávají.

SPECIALIZUJEME SE NA SLEDOVÁNÍ POMALOBĚŽNÝCH LOŽISEK TVÁŘECÍCH STROJŮ
100

rychlost pod
ot/min

6

až měsíců
odhalíme dopředu

Slider

Výhody služby 4dot

Sledování OEE

Zamezení neplánovaných odstávek

Lokalizace poruchy

Rovnoměrné vytížení údržby

Slider

Technologie 4dot

Jednotka 4dot nepřetržitě sleduje vibrace ložisek klíčových částí vašeho stroje. Naměřená data jsou posílána v reálném čase na server 4dot, zpracována námi vyvinutými algoritmy a interpretována způsobem na základě kterého leze snadno určit aktuální kondici zařízení a předpovědět poruchu.

NEPŘETRŽITÉ

SLEDOVÁNÍ

KONDICE

LOŽISEK

VALIDACE DAT

EXPERTY

VŽDY

AKTUÁLNÍ

SDÍLENÉ

USER-FRIENDLY

INFORMACE

PROSTŘEDÍ

MONITORING

ONLINE

NEINVAZIVNÍ

IMPLEMENTACE

VÝPOČETNÍ
VÝKON

VYSOKÝ

NEJVYŠŠÍ

BEZPEČNOST

DAT

Slider
DIAGNOSTIKA TVÁŘECÍCH STROJŮ
NIŽŠÍ ENERGIE VIBRACÍ
SLEDOVÁNÍ TEPLOTY
Sledování pomaloběžných ložisek vyžaduje speciální senzory a algoritmy vyvinuté na míru tvářecím strojům z důvodu nízké energie vibrací.
Při tváření vznikají ve stroji velké rázy, které zamezují běžným metodám přesné sledování stavu stroje. 4dot dovede tyto rázy filtrovat a lokalizovat porouchaný díl.
Ke zvýšení teploty ložiska dochází až v poslední fázi před destrukcí daného ložiska. Z toho důvodu sledování teploty není účinným nástrojem prediktivní diagnostiky.

RÁZY
SROVNÁNÍ S KONVENČNÍMI METODAMI

50

60

70

80

90

100

počátek poškození,
detekce pitingu

4dot vs. sledování teploty

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

čas [hod]

teplota [°C]

výstup algoritmu 4dot [m.s-2]

SLEDOVÁNÍ OLEJE
Při sledování oleje jsou hledány malé částečky kovu uvolněné z ložiska při jeho poškození. Takto lze však detekovat až poškozené ložisko, které může způsobit havárii stroje. U strojů s centrálním mazacím systémem navíc touto metodou nelze lokalizovat porouchané ložisko.
Vlivem únavy materiálu vzniká podpovrchový lom. Následné rozšiřování trhlin až na povrch materiálu vede k tzv. odpadávání kovové třísky. Sledování vibrací s 4dot odhalí již prvotní fáze vzniku podpovrchového lomu dříve, než dojde k oddělení kovových částeček.
Slider

Zpracování signálu z tvářecích strojů

signál ze senzoru

zpracování signálu algoritmy 4dot

interpretace dat

ložisko

rázy

šum

+

Slider

Sledování kondice stroje

Pro dokonalý přehled o stavu stroje jsou stanoveny limity bezpečných intervalů vibrací. Při překročení limitního stavu dobré kondice stroje jsou data verifikována aplikačními inženýry 4dot. Vy jste tak hned informováni, zda je potřeba provést servisní zásah.

Slider

Implementace technologie 4dot

Sledování stroje Při plné funkčnosti systému jsou limity automaticky kontrolovány. V případě překročení limitů je systém podroben důkladné analýze aplikačními inženýry z 4dot. Reporty o kondici zařízení jsou pravidelně zasílány údržbě. Společně s daty o kondici stroje jsou v něm také obsaženy doporučení, zda je třeba nějaký díl vyměnit.

prodloužená životnost stroje

1-3 měsíce

Učení Aby systém vyhodnocoval kondici stroje 1 až 3 měsíce se učí. Během této doby jsou stanoveny limity definující stavy stroje.

1-2 směny

Instalace Nainstalování jednotky na stroj trvá jednu až dvě směny v závislosti na parametrech stroje.

Zařízení bez 4dot Nejistý proces výroby nemonitorovaným strojem. Velké riziko neplánované odstávky.

nesledovaný stroj

Slider

4dot Mechatronic Systems s.r.o., Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 036 24 633, C 85955 vedená u Krajského soudu v Brně

Copyright © 2018 4dot