ZKL Brno 8.9.2017

ZKL je tradiční český výrobce valivých ložisek a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě.
 Zaměřuje se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek. Hlavním produktem ZKL Brno jsou speciální a technologická ložiska o průměru od 400 do 1600 mm.
Spolupráce ZKL Brno a 4dot začala roku 2016 při technické diagnostice stroje v poruše, konkrétně stroje SASL 400. Jedná se o klíčovou brusku vnějšího pláště ložiskových kroužků. Aby ZKL Brno mohlo plnit požadavky zákazníků, nebyl prostor na dlouhodobou odstávku, či generální opravu stroje. Pro zajištění výroby byl upraven technologický postup a byla akceptována vyšší zmetkovitost. Úpravou postupu došlo k prodloužení výrobního času a zvýšení spotřeby brusiva.
Společnost 4dot osadila stroj diagnostickou jednotkou a spustila kontinuální monitorování kondice stroje. Po necelých dvou týdnech provozu jsme měli dostatek dat pro provedení důkladné analýzy. Naši inženýři data vyhodnotili, a určili kondici jednotlivých komponent stroje. ZKL obdrželo technickou zprávu o kondici stroje, jehož klíčovou části bylo doporučení dvou oprav. Klient provedl tyto opravy a tím došlo k výraznému zlepšení kondice stroje. Geometrická přesnost se vrátila na hodnoty požadované v přesném strojírenství, došlo také ke snížení spotřeby brusiva a zkrácení výrobního času. Spolupráce ZKL a 4dot nadále pokračuje pro zajištění vysoké přesnosti a dostupnosti strojů. Spolupráce umožnuje našemu klientovi plnit požadavky jeho technicky náročných zákazníků a snižovat náklady údržby.

Zpět na reference

4dot Mechatronic Systems s.r.o., Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 036 24 633, C 85955 vedená u Krajského soudu v Brně

Copyright © 2018 4dot